"Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp... Må de härskande klasserna darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i den ingenting annat att förlora än sina bojor. Men de har en värld att vinna.

Proletärer i alla länder, förena er!"

Sveriges Kommunistiska Parti

1917 - 1997

Med historiens mått

Historien tänker inte i år eller årtionden, utan i generationer och århundraden. Det tog hundratals år innan feodalismen hade segrat över det döende romerska slavriket. In i feodalismens sena skenbara blomning på 1400-talet utvecklade sig i städernas statsbildningar i Italien de första ansatserna till en borgerlig ekonomi, kultur och politik - ilsket bekämpad av adeln och krossad till en början. Detta samhällssystem behövde 400 år för att slutligen ta över i hela världen.

I jämförelse med detta är den kommunistiska rörelsen ung. Som vetenskapligt utarbetad idé har den funnits i knappt 150 år. Efter bara 30 år - en historiskt mycket kort tid - visade denna idé sin livskraft och praktiska betydelse - 1871 med Paris kommunen. Kommunarderna fick inte 100 dagar för att forma samhället efter sin logik - innan de stupade för den franska bourgeoisiens förräderi och den preussiska militärens kanoner.

40 år senare kom så de "10 dagar som skakade världen" - Oktoberrevolutionen 1917, som inte bara förändrade Ryssland, utan satte sin prägel på hela världen. Mitt i ett hav av kapitalistiska, ekonomiskt överlägsna fiender, levde denna socialism i 70 år.

Den höll inte hela vägen. Vi har fått lära oss, att omvälvningen av hela den mänskliga historien inte lyckades i ett första stormangrepp. Denna insikt är smärtsam, vi har fått bråttom och tänker inte gärna i historiska perspektiv utan mäter med det egna korta livet. Men vår historiska optimism att socialismen är alternativet till imperialismen är obruten, den bekräftas dagligen av den verklighet vi lever i. Socialism - det är det största projektet som mänskligheten någonsin har företagit sig: det är försöket att avskaffa svälten, utrota krig, garantera utbildning och hälsovård åt alla, att möjliggöra för alla männi-skor ett liv i värdighet och balans med naturen - och detta inte bara i Västeuropa, utan i hela världen.

Detta är inte bara en dröm, utan ett genomtänkt program vars kärnpunkt är frågan efter målet med allt mänskligt arbete: arbete, produktion, för att öka enskildas vinst och makt över andra - eller arbete för att tillgodose människornas behov. Detta är frågan efter ägandet: privatägande med konkurrens och utslagning - eller gemensamt ägande och fördelning enligt gemensamma sociala normer?

Vårt svar är klart - alternativet för mänsklighetens framtid heter socialism!

Tillbaka till artikelregister för RiktpunKt