Stoppa neutronbomben!

Neutronbomen dödar snabbt eller långsamt alla människor och djur inom sitt verkningsområde. Att dö under strålskyka är att dö under tortyr. Neutronerna saknar elekrisk laddning och kan därför obehindrat genomtränga tjocka lager av granit, betong, stål eller annan fast matria. De hänsynslösa militära kretsar, som med stor energi och mäktiga resurser verkar för att USA ska producera och fältplacera neutronbomben, framhåller att den i ett krig skulle åstadkomma föga materiella skador.

Om neutronbomben produceras och fältplaceras kommer den hittillsvarande gränsen mellan kärnvapen och konventionella vapen att bli underminerad. Talet om att neutronbomben skulle göra ett begränsat krig möjlig är en ytterst farlig myt. Den skulle tvärtom göra det otänkbara möjligt - ett kärnvapenkrig i full skala.

Ett beslut att producera neutronbomben skulle inleda en ny spiral i kapprustningen, när världen redan är belamrad med kärnvapen i tillräcklig mängd för att göra hela jorden till en livlös planet.

Undertecknade stöder förslaget om en internationell överenskommelse som förbjuder utveckling, tillverkning och användning av neutronvapen.

Uttalande från APK:s 26:e kongress 4-7 april 1980, Folkets Hus i Stockholm

Tillbaka till artikelregister för RiktpunKt