För fred och utvidgad demokrati

Kampen för mänsklighetens överlevnad, att förhindra att ett kärnvapenkrig bryter ut, är den primära uppgift som också vårt parti har. Partiet är djupt övertygat om att Sverige kan spela en betydelsefull roll i den kampen.

Sveriges utrikespolitik, som bygger på neutralitet och alliansfrihet, skapar unika möjligheter för vårt land att genom en aktiv utrikespolitik verka för avspänning.

I dagens värld, där varje krig i Europa oundvikligen blir ett krig med kärnvapen, har Sveriges traditionella försvar mist sin säkerhetspolitiska och fredsbefrämjande betydelse.

Partiet är därför övertygat om att en ensidig svensk nedrustning är det bästa bidraget som vårt land kan ge för att förstärka fredskrafterna i världen. Om de gigantiska belopp som den svenska krigsmakten i dag kostar skulle användas till att stärka vår freds- och biståndspolitik, för en effektiv kamp mot miljöförstöringen i global skala och för en social upprustning i vårt eget land, skulle våra möjligheter att trygga freden öka dramatiskt. En sådan politik skulle också utgöra den säkraste fredsgarantin för vårt eget land och folk.

I kampen för fred och nedrustning liksom i kampen för en bättre miljö är det möjligt och nödvändigt att förena breda skilkt av befolkningen. I denna kamp vill partiet i enlighet med sin grundsyn utveckla ett samarbete mellan alla politiska, fackliga och andra rörelser och krafter, som verkar för lösandet av dessa mänsklighetens överlevnadsfrågor.

Ur partiprogrammet, antaget på APK:s 29:e kongress, 4-6 maj 1989 i Stockholm, Tensta Folkets Hus

Tillbaka till artikelregister för RiktpunKt