Sveriges Kommunistiska Parti 80 år ...

Men vem är partiet?

Sitter det i ett hus med telefoner?

Är dess tankar hemliga,

dess beslut obekanta?

Vi är partiet.

Du och jag och ni - vi alla.

I dina kläder finns det, kamrat,

och tänker i ditt huvud.

Där jag bor är dess hus, och där du blir angripen kämpar det.

Bertolt Brecht

 

Tillbaka till artikelregister för RiktpunKt